Køreskolen på Toppen, tilbyder dig en grundig og ansvarlig køreuddannelse.

Vigtig information

Inden du stater på køreskolen

Hvornår kan jeg starte på køreskolen?

I Danmark kan man få kørekort, når man fylder 17 år, dvs. at du kan starte på køreskolen, når du fylder 16 år og 9 måneder.


Hvis du vælger at starte dit undervisningsforløb, inden du fylder 18 år, skal en af dine forældre eller værge udfylde blanketten ”samtykkeerklæring” P23T.


Her findes link til kørekortbooking og download af nødvendige dokumenter.


Husk! at medbringe ansøgningerne til første aften på køreskolen.

Lægeerklæring

Husk at bestille tid hos egen læge for udfærdigelse af læreeklæring gerne inden opstart.

Husk der kan være ventetid hos lægen.

Husk at medbringe godkendt pasfoto til lægen.

Adresse

Køreskolens adresse er

Rundinsvej 67, 3200 Helsinge


Adresser på Manøvrebane :

Hanehovedvej 64, 3300 Frederiksværk.

Adresse

Køreskolens adresse er

Strandgade 25 3300 Frederiksværk


Adresser på Manøvrebane :

Hanehovedvej 64, 3300 Frederiksværk.

Handelsbetingelser

Forsikring:

Køreskolen på Toppen har naturligvis den lovpligtige forsikring, hvis uheldet skulle ske og du kommer til skade i teorilokalet.

Praktisk kørsel er det dog elevens egen ulykkesforsikring.

Ved evt. skader på skolevognen under køreprøven, hæfter eleven for den til enhver tid gældende selvrisiko.

Aflysning skal ske:

 • Førstehjælpskursus 7 hverdage før kurset.
 • Teoriprøve 7 hverdage før prøven.
 • Køreprøven 7 hverdage før prøven.
 • Manøvrebane 7 hverdage før kurset.
 • Køreteknisk kursus 7 hverdage før kurset.
 • Køretimer 2 dage før.


Afbud som ikke overholder reglerne jf. tidsfristen opkræves.

 • Førstehjælp, Manøvrebane, Køreteknisk anlæg – Ny kursus afgift.
 • Teori- og praktisk prøve* – Nyt prøvegebyr til myndighederne.

*Der kan evt. opnås refusion ved sygdom, ved aflevering af lægeattest fra egen læge.

Elevens ansvar:

Det er dit ansvar, at sikre at alle relevante dokumenter medbringes ved undervisning samt prøver. Det er altid elevens eget ansvar at have samtlige dokumenter i underskrevet stand med til de respektive myndigheder og under kørsel/teoriundervisningen. Er dine dokumenter mangelfulde,

Evt. Nægtet adgang pga. mangelfuld eller ukorrekt udfyldte papirer af f.eks. kørelektioner, manøvrebane, glatbane, teoriprøve samt praktisk prøve betyder genbestilling/genbetaling fj. gældende prislisten.

Lektionsplan/logbog:

Har du ikke din lektionsplan med til undervisning vil du blive nægtet kørsel og lektionen skal afregnes.

Mister du dine papirer skal der betales honorar for at dække omkostningerne til at fremstille en rekonstruktion.

Beløbet kan ikke overstige 1.500 kr.

Priser:

Alle priser der fremgår af hjemmesiden er i danske kroner og incl. 25 % moms.

Betaling:

Der kan betale med bankoverførelse til go n´drive bankoverførsel.

Der kan betales via Mobilepay dog tillægges der gebyr på 200,- kr pr. transaktion.

Om "Lovpakken":

Da ”Lovpakken” indeholder en rabat skal hele beløbet indbetales på vores konto senest ved 2. teorilektion eller betales normal takst.

Kørelektioner:

Kørelektioner udover de i Lovpakken aftalte, Der afregnes via go n`drive efter hver lektion, til den enhver tid gældende sats.

Returret:

Skulle du ønske at bryde aftalen og ikke fortsætte undervisningen på Køreskole efter at du har betalt lovpakken, finder refunderes af indbetalte beløb sted på følgende måde:


 • Efter teorihold opstart:
  Det betalte beløb minus kr. 3200,- kr.


 • Efter manøvrebane:
  Det betalte beløb minus kr. 7500,- kr.


Kørelektion:

Efter første kørelektion på vejen refunderes det betalte beløb minus kr. 9.500,- samt minus et fradrag på de antal kørte lektioner efter til enhver tid gældende kørelektions pris.

Tidsfrist for evt. kravet om tilbagebetaling skal være Køreskolen på Toppen i hænde senest 4 måneder fra første betalingsdato.

Generhvervelse og Trailerkort fratræk på 2.500,- kr. i administrationsgebyr samt 20% jvf listepris.

Pauseregler:

 • Mere end 3 måneder før afsnit 7. Helt forfra.
 • Mere end 4 måneder før teoriprøven. Helt forfra.
 • Mellem 3 – 4 måneder i afsnit 7 – 9. Startes fra afsnit 7.
 • Mellem 3 – 5 måneder efter teoriprøve. Gennemføres 4 lektioner i afsnit 7 a 45min. (max 5 delmål pr. undervisning)
 • Mere end 5 måneder uanset i forløbet. Helt forfra.