Køreskolen på Toppen, tilbyder dig en grundig og ansvarlig køreuddannelse.

Kategori B/E kørekort (trailer)

Pris: 5.500 DKK

Tilbuddet indeholder

 • 4 lektioner i teori med 2 evaluerende prøver.
 • 1 lektion i indledende øvelser på vej.
 • 5 lektioner i udvidede øvelser på vej.
 • Incl. Praktisk prøve.


For øvrige omkostninger i forbindelse med trailerkørekort se prislisten

Vogntog til trailerkort

Hvem skal have trailerkørekort?

Du skal have et kørekort til trailer enten B+ eller BE, hvis den samlede tilladte totalvægt på dit vogntog (bil+trailer) er over 3.500 kg.(4.250 kg).


Det er sandsynligt at du skal bruge et kategori B+ eller BE, når du skal køre med enten campingvogn, bådtrailer, arbejdstrailer, hestetrailer og maskintrailer.


Vi tilbyder et hurtigt uddannelsesforløb i begge kategorier, således du hurtigt kan køre lovligt med dit vogntog.

Hvad kræver det at erhverve B+ eller BE?

Undervisningskrav

 • Undervisningen skal strække sig over mindst 3 undervisningsdage.
 • 4 lektioner B/E-teori á 45 min.
 • 6 lektioner a' 45 minutters varighed i praktisk kørsel med trailer.

Praktisk køreprøve

 • 45 minutters praktisk køreprøve.
 • Færdigheder i kørsel med trailer bliver bedømt. eks. baglæns kørsel om et hjørne.
 • Mundtlig teoretisk relevant stof.
 • Sam- og frakobling af vogntog

Se bekendtgørelsen om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj (kategori B/E) her: BEK nr. 758 af 29/05/2020

Regler for alm. kørekort (kategori B)

 • Har du et Kategori B kørekort, giver det ret til at køre med en anhænger med en tilladt totalvægt op til 750 kg. Det forudsætter dog, at bilen er godkendt til at måtte trække denne vægt.
 • Hvis din bil har en tilladt koblingsvægt påmindre end 750 kg., må anhængerens faktiske totalvægt ikke overstige den tilladte koblingsvægt. Eksempel. Hvis dit køretøj har en tilladte koblingsvægt på 500 kg, må anhængerens faktiske totalvægt ikke overstige denne vægt.
 • Har din påhængsvogn/trailer en tilladt totalvægt på mere end 750 kg, må vogntogets samlede totalvægt ikke overstige 3.500 kg.

For kørekort erhvervet før d. 1. maj 2009:

 • Er dit kørekort erhvervet før 1. maj 2009, kan du vælge at lade bilens størst tilladte påhængsvægt være gældende fremfor trailerens tilladte totalvægt. Hvis bilens tilladte totalvægt og bilens tilladte påhængsvægt ikke overstiger 3500 kg, må du køre med traileren, selvom dens tilladte totalvægt er større end bilens tilladte påhængsvægt. Traileren må aldrig belæsses, så den vejer mere, end bilen jf.

  registreringsattesten er godkendt til at trække.
  OBS: Denne særregel gælder kun i Danmark!

Regler for trailerkørekort (kategori BE)

 • Hvis du har brug for at køre med tungt læs som fx heste-, maskintrailer eller en stor campingvogn, hvor bil og anhænger tilsammen vejer mere end 3.500 kg, skal du tage et trailerkørekort enten Kategori B+ eller BE.
 • Kategori BE, giver dig ret til at fører vogntog, med en samlet totalvægt op til 7.000 kg. dog er det stadigvæk bilens koblingsvægt som er afgørende for hvor stor en faktisk totalvægt traileren må have.
 • Siden 19. januar 2013 blev det muligt at erhverve sig et kørekort kategori B+. Det giver dig ret til at føre vogntog med optil en samlet totalvægt på 4.250 kg.
 • Køreundervisning og teoriprøver er den samme, uanset om det er kategori BE eller B+, men til den praktiske køreprøve kører du med en mindre trailer end til praktisk køreprøve til kategori BE.

Kilde: Rådet for sikker traffik